Huisman Equipment

In opdracht van QontentMatters ontwikkelde Extrafazant een serie van 33 voorlichting-animaties voor bezoekers én medewerkers.
Hieronder is de introductie te bekijken.