Avans Hogeschool

Animatie

Avans Hogeschool werkt aan een verbetering in het roosterbeleid. Daarvoor is een nieuw beleid, maar in gesprekken bleek dat het vooral gaat om het vormen van elkaars verwachtingspatronen; zowel medewerkers van de organisatie als de studenten die er leshebben, doen er goed aan een besef te hebben over hoe complex het roostermaken is. Omdat ieder eigen wensen heeft, werd voor zowel de student als de docent een eigen animatie gerealiseerd, waarin voorbeelden worden aangehaald die beide groepen vaak genoeg meemaken. Daarmee wordt de doelgroep aangesproken, en kunnen de video’s voor Avans als opstapje worden gebruikt om studenten en medewerkers in te leiden in een nieuw roosterbeleid.